DANH MỤC SẢN PHẨM ĐIỀU HÒA THÀNH PHÁT

Giá bán: Tăng dần | Giảm dần
Hãng:
Công suất:
Loại chiều:
product
ĐIỀU HOÀ TỦ ĐỨNG PANASONIC 45 000 BTU 1 CHIỀU Model :CS/CU-C45FFH
37,300,000 39,990,000
Tủ đứng Panasonic 46.000 BTU 1 chiều
product
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG PANASONIC 28.000 BTU 2 CHIỀU INVERTER Model : CU/CS-E28NFQ
33,800,000 35,990,000
Tủ đứng Panasonic 28.000 BTU 2 chiều
product
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG PANASONIC 28.000 BTU 1 CHIỀU Model :CU/CS-C28FFH
28,300,000 29,990,000
Tủ đứng Panasonic 28.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa LG - Tủ đứng 1 chiều 28.000 BTU APUC286KLA0 Ga R410A
23,100,000 24,600,000
Tủ đứng LG 28.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa LG 24000 BTU 2 chiều Inverter B24END
20,000,000 22,990,000
Treo tường LG 24.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều inverter R410A NS-A24IT
17,100,000 22,850,000
Treo tường Nagakawa 24.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa tủ đứng LG 2 chiều nóng lạnh 24.000 BTU HP-H246SLA0
20,100,000 21,800,000
Tủ đứng LG 24.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa LG - Tủ đứng 1 chiều 24.000 BTU APUC246KLA0 Ga R410A
19,300,000 20,600,000
Tủ đứng LG 24.000 BTU 1 chiều
product
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG PANASONIC 18.000 BTU 1 CHIỀU Model :CU/CS-C18FFH
19,400,000 20,490,000
Tủ đứng Panasonic 18.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa LG 18000 BTU 2 chiều Inverter B18END
16,600,000 19,990,000
Treo tường LG 18.000 BTU 2 chiều
product
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 24000 BTU APS/APO-H240DC
18,100,000 19,670,000
Treo tường Sumikura 24.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter cao cấp ga R32 model 2019 CU/CS Z12VKH-8
15,550,000 18,600,000
Treo tường Panasonic 12.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều inverter ga R410A IH-24TL22
15,690,000 18,450,000
Treo tường Casper 24.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 1 chiều inverter R410A NS-C24IT
16,000,000 18,290,000
Treo tường Nagakawa 24.000 BTU 1 chiều
product
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 24000 BTU APS/APO-240DC
15,600,000 17,860,000
Treo tường Sumikura 24.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều inverter ga R410A IC-24TL22
15,300,000 17,500,000
Treo tường Casper 24.000 BTU 1 chiều
product
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 18000 BTU APS/APO-H180DC
15,400,000 16,890,000
Treo tường Sumikura 18.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Sumikura 28.000 BTU 1 chiều dòng APS/APO-280 Titan
14,000,000 16,050,000
Treo tường Sumikura 24.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35RAVMV
13,100,000 15,990,000
Treo tường Daikin 12.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter cao cấp ga R32 model 2019 CU/CS Z9VKH-8
13,200,000 15,900,000
Treo tường Panasonic 9.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều SC-24TL11
13,900,000 15,890,000
Treo tường Casper 24.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Sumikura Model: APS/APO-240 Titan ga R410A loại 2 cục 1 chiều lạnh
13,400,000 15,600,000
Treo tường Sumikura 24.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều inverter ga R410A IH-18TL22
13,700,000 15,190,000
Treo tường Casper 18.000 BTU 2 chiều
product
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 18000 BTU APS/APO-180DC
13,000,000 15,060,000
Treo tường Sumikura 18.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A IC-18TL22
13,300,000 15,000,000
Treo tường Casper 18.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Midea 2 chiều 24.000 BTU MSAB1-24HRN1
13,500,000 14,590,000
Treo tường Midea 24.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều NS-A24TL
12,600,000 14,200,000
Treo tường Nagakawa 24.000 BTU 2 chiều
product
Điều hoà Midea 24.000 BTU 1 chiều MSAB1-24CRN1 Ga R410A
12,500,000 14,100,000
Treo tường Midea 24.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều inverter R410A NS-A18IT
12,600,000 13,890,000
Treo tường Nagakawa 18.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Funiki 24000 2 chiều SH24MMC ga R410A
12,700,000 13,599,000
Treo tường Funiki 24.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Midea 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A MSMAI-18CRDN1
10,900,000 13,590,000
Treo tường Midea 18.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 1 chiều NS-C24TL
11,600,000 13,199,000
Treo tường Nagakawa 24.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter FTHF25RAVMV
10,750,000 12,990,000
Treo tường Daikin 9.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa LG 12000 BTU 2 chiều Inverter B13END
10,300,000 12,990,000
Treo tường LG 12.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều inverter R410A NS-C18IT
11,500,000 12,899,000
Treo tường Nagakawa 18.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Funiki 24000 1 chiều SC24MMC ga R410A
11,500,000 12,799,000
Treo tường Funiki 24.000 BTU 1 chiều
product
Máy điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000 BTU CU/CS-YZ9UKH-8
10,800,000 12,590,000
Treo tường Panasonic 9.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Funiki 24.000 BTU 1 chiều ga R32 HSC24MMC
11,600,000 12,399,000
Treo tường Funiki 24.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Midea 2 chiều 18000 BTU MSMA1-18HRN1
10,300,000 11,500,000
Treo tường Midea 18.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều SC18TL22
9,600,000 11,400,000
Treo tường Casper 18.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS - A18TL
9,000,000 11,300,000
Treo tường Nagakawa 18.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Sumikura Model: APS/APO-180 Titan ga R410A loại 2 cục 1 chiều lạnh
9,700,000 11,100,000
Treo tường Sumikura 18.000 BTU 1 chiều
product
LG 9000 BTU 2 chiều Inverter B10END
8,800,000 10,990,000
Treo tường LG 9.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều thường ga R32 model 2019 CU/CS N12VKH-8
9,350,000 10,750,000
Treo tường Panasonic 12.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Funiki 18000 2 chiều SH18MMC ga R410A
9,700,000 10,599,000
Treo tường Funiki 18.000 BTU 2 chiều
product
Điều hoà Midea 18.000 BTU 1 chiều MSAB1-18CRN1 Ga R410A
9,200,000 10,490,000
Treo tường Midea 18.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter tiêu chuẩn ga R32 model 2019 CU/CS PU9VKH-8
9,000,000 10,400,000
Treo tường Panasonic 9.000 BTU 1 chiều
product
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 12000 BTU APS/APO-H120DC
8,800,000 10,150,000
Treo tường Sumikura 12.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều inverter ga R410A IH-12TL22
8,650,000 10,000,000
Treo tường Casper 12.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Funiki 18000 1 chiều SC18MMC ga R410A
8,800,000 9,999,000
Treo tường Funiki 18.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều NS - C18TL
860,000 9,999,000
Treo tường Nagakawa 18.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều Inverter V13ENS ga R32
7,800,000 9,990,000
Treo tường LG 12.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều inverter ga R410A IC-12TL12
8,000,000 9,890,000
Treo tường Casper 12.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều inverter R410A NS-A12IT
8,600,000 9,850,000
Treo tường Nagakawa 12.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Funiki 18000BTU 1 chiều ga R32 HSC18MMC
8,800,000 9,699,000
Treo tường Funiki 18.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Daikin 9000BTU FTKQ25SAVMV inverter R32
8,700,000 8,990,000
Treo tường Daikin 9.000 BTU 1 chiều
product
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 12000 BTU APS/APO-120DC
7,650,000 8,750,000
Treo tường Sumikura 12.000 BTU 1 chiều
product
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 9000 BTU APS/APO-H092DC
7,200,000 8,750,000
Treo tường Sumikura 9.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều inverter R410A NS-C12IT
7,500,000 8,699,000
Treo tường Nagakawa 12.000 BTU 1 chiều
product
Panasonic 9000 BTU 1 chiều thường ga R32 model 2019 CU/CS N9VKH-8
7,400,000 8,690,000
Treo tường Panasonic 9.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều inverter R410A NS-A09IT
7,500,000 8,650,000
Treo tường Nagakawa 9.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Midea 2 chiều 12000 BTU MSMA1-13HRN1
6,900,000 8,560,000
Treo tường Midea 12.000 BTU 2 chiều
product
Daikin FTC25NV1V-RC25NV1V thường ga R32
7,200,000 8,490,000
Treo tường Daikin 9.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều SC-12TL22
6,100,000 8,460,000
Treo tường Casper 12.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Sumikura Model: APS/APO-H120 loại 2 cục 2 chiều nóng lạnh
6,900,000 8,460,000
Treo tường Sumikura 12.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều inverter ga R410A IC-09TL12
6,700,000 8,420,000
Treo tường Casper 9.000 BTU 1 chiều
product
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 9000 BTU APS/APO-092DC
6,000,000 8,360,000
Treo tường Sumikura 9.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Midea 12000 BTU 1 chiều inverter ga R410A MSMAI-13CRDN1
6,800,000 8,300,000
Treo tường Midea 12.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều Inverter V10ENV
6,800,000 8,190,000
Treo tường LG 9.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS - A12TL
6,700,000 8,100,000
Treo tường Nagakawa 12.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều inverter SIC12N
6,800,000 7,999,000
Treo tường Funiki 12.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều inverter ga R410A IH-09TL22
6,800,000 7,950,000
Treo tường Casper 9.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Sumikura Model: APS/APO-120 loại 2 cục 1 chiều lạnh
6,300,000 7,950,000
Treo tường Sumikura 12.000 BTU 1 chiều
product
Điều hoà Midea 12.000 BTU 1 chiều MSMA1-13CRN1 Ga R410A
5,500,000 7,890,000
Treo tường Midea 12.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS - C09TL
4,600,000 7,550,000
Treo tường Nagakawa 9.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Funiki 12000 2 chiều SH12MMC ga R410A
6,500,000 7,299,000
Treo tường Funiki 12.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Funiki 12000 1 chiều SC12MMC ga R410A
6,000,000 7,299,000
Treo tường Funiki 12.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều NS - C12TL
5,800,000 7,200,000
Treo tường Nagakawa 12.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Midea 9000 BTU 1 chiều inverter ga R410A MSMAI-10CRDN1
5,800,000 7,100,000
Treo tường Midea 9.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Midea 2 chiều 9000 BTU MSMA1-09HRN1
5,800,000 6,890,000
Treo tường Midea 9.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Sumikura Model: APS/APO-H092 loại 2 cục 2 chiều nóng lạnh
5,400,000 6,800,000
Treo tường Sumikura 9.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều NS - A09TL
5,200,000 6,760,000
Treo tường Nagakawa 9.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều ga R32 HSC12MMC
5,900,000 6,599,000
Treo tường Funiki 12.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều SC-09TL22
4,900,000 6,450,000
Treo tường Casper 9.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều inverter SIC09N
5,000,000 6,299,000
Treo tường Funiki 9.000 BTU 1 chiều
product
Điều hoà Midea 9.000 BTU 1 chiều MSMA1-10CRN1 Ga R410A
4,700,000 5,900,000
Treo tường Midea 9.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Funiki 9000 2chiều SH09MMC ga R410A
5,000,000 5,899,000
Treo tường Funiki 9.000 BTU 2 chiều
product
Điều hòa Funiki 9000 1 chiều SC09MMC ga R410A
4,600,000 5,599,000
Treo tường Funiki 9.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều ga R32 HSC09MMC
4,500,000 5,499,000
Treo tường Funiki 9.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Sumikura Model: APS/APO-092 loại 2 cục 1 chiều lạnh
4,700,000 5,420,000
Treo tường Sumikura 9.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa LG 18000 BTU 1 chiều Inverter V18ENF
Liên hệ
Treo tường LG 18.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa LG 24000 BTU 1 chiều Inverter V24ENF
Liên hệ
Treo tường LG 24.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều lạnh 93.000 BTU LP-C1008FA0
Liên hệ
Tủ đứng LG 93.000 BTU 1 chiều
product
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều inverter R410A NS-C09IT
6,300,000 0
Treo tường Nagakawa 9.000 BTU 1 chiều