• Công nghệ DC Inverter
 • Làm lạnh nhanh Jet Cool
 • Tấm lọc 3 lớp
 • Chế độ tiết kiệm điện
 • Chế độ vận hành khi ngủ
 • Loại Sản Phẩm
 • Điều hòa 2 cục 1 chiều
 • Công suất chiều lạnh
 • 12000 Btu
 • Tính theo Btu/h.W
 • 10.86
  • Cục trong tối đa (m3/phút)
  • Cục ngoài tối đa (m3/phút)
  • 10 (353)
  • 28 (989)
  • Tính theo l/h
  • 1.2 (2.65)
  • Cục trong (cao) (dB(A)±3)
  • Cục trong (TB) (dB(A)±3)
  • Cục trong (Thấp) (dB(A)±3)
  • Cục trong (Siêu Thấp) (dB(A)±3)
  • Cục ngoài (Cao)(dB(A)±3)
  • 38
  • 35
  • 27
  • 24
  • 49
  • Cục trong (RxCxS)
  • Cục ngoài (RxCxS)
  • 885x285x210
  • 720x500x230 mm
  • Cục trong (kg)
  • Cục ngoài (kg)
  • 9.5
  • 24