BẢNG GIÁ VẬT TƯ ĐIỀU HÒA THÀNH PHÁT

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM 1  Bộ    250,000VNĐ   250,000VNĐ
Ống đồng máy 9.000 1  m    120,000VNĐ   120,000VNĐ
Giá đỡ cục nóng 1  Bộ    100,000VNĐ   100,000VNĐ
Dây điện 2.5mm 1  m    20,000VNĐ   20,000VNĐ
Ống nước thải  1  m    10,000VNĐ   10,000VNĐ
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) 1  Bộ    100,000VNĐ   100,000VNĐ
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM 1  Bộ    250,000VNĐ   250,000VNĐ
Ống đồng máy 12.000 1  m    140,000VNĐ   140,000VNĐ
Giá đỡ cục nóng 1  Bộ    100,000VNĐ   100,000VNĐ
Dây điện 2.5mm 1  m    20,000VNĐ   20,000VNĐ
Ống nước thải  1  m    10,000VNĐ   10,000VNĐ
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) 1  Bộ    100,000VNĐ   100,000VNĐ
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM 1  Bộ    300,000VNĐ   300,000VNĐ
Ống đồng máy 18.000 1  m    160,000VNĐ   160,000VNĐ
Giá đỡ cục nóng 1  Bộ    150,000VNĐ   150,000VNĐ
Dây điện 2.5mm 1  m    20,000VNĐ   20,000VNĐ
Ống nước thải  1  m    10,000VNĐ   10,000VNĐ
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) 1  Bộ    100,000VNĐ   100,000VNĐ
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM 1  Bộ    300,000VNĐ   300,000VNĐ
Ống đồng máy 24.000 1  m    180,000VNĐ   180,000VNĐ
Giá đỡ cục nóng 1  Bộ    150,000VNĐ   150,000VNĐ
Dây điện 4mm 1  m    25,000VNĐ   25,000VNĐ
Ống nước thải  1  m    10,000VNĐ   10,000VNĐ
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) 1  Bộ    150,000VNĐ   150,000VNĐ